Netpuds renovering​

SB Murer & Sandblæsning ApS har stor erfaring i facaderenovering herunder netpuds af facade.

Denne løsning anvendes primært på porebetonfacader(gasbetonfacader) samt dårlige og slidte teglstens/murstensfacader.

Vi kommer gerne ud og rådgiver om den bedst egnede løsning.